นักวิชาการโครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อฯ วอนนักการเมืองอย่าใช้สื่อเป็นช่องทางการเมือง พร้อมเสนอสื่อแนะทางออกของปัญหา เน้นความเป็นกลาง

โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (media monitor) ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเสวนาเรื่อง “การรายงานข่าวชุมนุมทางการเมืองในฟรีทีวี” โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ มีเดียมอนิเตอร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบนักการเมืองมักใช้พื้นที่สื่อเป็นช่องทางทางการเมือง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแต่ละครั้งต้องเป็นข่าว และมีแนวโน้มนำไปสู่ความขัดแย้ง ขณะที่จากรายงานการเฝ้าระวังการรายงานข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในสถานีโทรทัศน์ 10 ช่อง ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะรายการข่าว  พบโทรทัศน์ส่วนใหญ่ เน้นการรายงานข่าว เฉพาะบรรยากาศ สถานการณ์การชุมนุม การเตรียมความพร้อมจากรัฐบาล การคืบหน้าประเด็นทางการเมือง ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, ทีวีไทย, เนชั่นแชนเนล, ทีเอ็นเอ็น, เอเอสทีวี จะมีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และเน้นประเด็นที่เสนอทางออกความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัญหา  ส่วนดีสเตชั่นไม่มีการนำเสนอข่าว แต่ถ่ายทอดสดการชุมนุมเพียงอย่างเดียว และเน้นเฉพาะประเด็นโจมตีทางการเมือง ซึ่งทุกสถานีจะเน้นที่แหล่งข่าวซึ่งมีความขัดแย้งกัน ยกเว้นทีวีไทย ที่มีการนำเสนอจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล ผู้ชุมนุม และประชาชน

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ กล่าวว่า จากปัญหาที่พบ สื่อควรเน้นการนำเสนอข่าวที่อธิบายถึงสาเหตุ เน้นความเป็นกลางและที่มาของความขัดแย้ง มากกว่าภาพความรุนแรงจากการปะทะการทำร้ายกัน พร้อมกันนี้สื่อควรเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะนำไปสู่ การลดความรุนแรง ขณะเดียวกันผู้รับสื่อควรใช้วิจารณญาณ ในการเลือกรับสื่อด้วย


นอกจากนี้ การที่สื่อมวลชนนำข้อความจากทวิตเตอร์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นประเด็นในการนำเสนอข่าวเชื่อว่าสามารถทำได้เพราะในแง่ของคุณค่าข่าว พ.ต.ท.ทักษิณ ยังมีความสำคัญในสถานการณ์การชุมนุม อย่างไรก็ตาม สื่อควรเน้นสัดส่วนการนำเสนอทั้งในส่วนของรัฐบาล ผู้ชุมนุม และประชาชน โดยปราศจากอคติ


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (Th)Thursday, March 25, 2010  13:28

Comment

Comment:

Tweet